Kaynaklar

Açan Ahmet. Modern Tıbbın Eleştirisinin Eleştirisi. http://otekises.com/modern-tibbin-elestirisinin-elestirisi/

Açan Ahmet.  Modern Tıp Neden İyileştirmez? http://otekises.com/modern-tip-neden-iyilestirmez/

Akpur Hikmet. Tıbb-ı nebevî hadîsleri vahiy midir? http://www.academia.edu/7053647.

Akyüz Ubeydullah. Modern Tıp Anlayışına Farklı bir Bakış.  http://www.sizinti.com.tr /konular/ayrinti/modern-tip-anlayisina-farkli-bir-bakis.html

Altunbaş Yusuf. Kur’an’da İnsanın Yaratılışı ve Evrim Teorisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Sivas, 2006.

Atay Hüseyin. Nefis. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/782/10041.pdf

Atmaca Veli. Tıbb-ı nebevi. http://www.islamtarihi.info/16 Mart 2016.

Bademli Şule. Klasik ve Bütüncül Tıbbın Bağdaşması. http://webnaturel.com/ urunbilgi/id/1453/katid/38/ustkatid/4/klasik-ve-butuncul-tibbin bagdasmasi.html

Balanlı Ahmet Murat. Tabip mi Doktor mu? O Halde Hekim Kim? http://www.sdplatform.com/Dergi/584/Tabip-mi-doktor-mu-o-halde-hekim-kim.aspx

Baş Murat. İyileşmenin Felsefesi. http://www.acikgazete.com/spor/2006/08/25/ iyilesmenin-felsefesi.htm

Baş Murat. Alternatif Tıbbın Geleceği. https://www.xing.com/communities/posts/ alternatif-tibbin-gelecegi-1003773110

Batak Kemal. İslam Felsefesi. Sakarya Üniversitesi Ders Notları 2012;1-26.

Bayındır Abdülaziz. Ruh ve Vücut Dengesi. http://www.suleymaniyevakfi.org/fitrat-ve-tip-arastirmalari/ruh-ve-vucut-dengesi.html

Bayraktar  Halil. Büyük Patlama. http://www.yaklasansaat.com/evren/buyuk_patlama /buyuk_patlama.asp

Bayraktar Levent. Bergson’da Ruh-Beden ilişkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, 2003.

Canan Sinan. Bitkisel Tedaviler Ne Zaman İşe Yarar. http://www.sinancanan.net/ bitkisel-tedaviler-ne-zaman-ise-yarar/

Canan Sinan. Canlılık Hakkında Ne Bilebiliriz? http://www.sinancanan.net/canlilik-hakkinda-ne-bilebiliriz/

Canan Sinan. Tıp, Tıp Eğitimi ve Felsefe. https://www.youtube.com/watch?v= Hks5mNlWO0Y

Canan Sinan. Yeni Bir Medeniyet. http://www.sinancanan.net/yeni-bir-medeniyet/

Canan Sinan. Zihnimizin Yapısı. http://www.gonuldergisi.com/zihnin-yapisi-ve-bilinc-doc-dr-sinan-canan.html

Caydı Selçuk Salih. Modern Tıp Bilim mi, Yoksa Bir Tür Din mi? http://konstantiniye.blogspot.com.tr/2011/03/modern-tp-bilim-mi-yoksa-bir-tur-din-mi.html

Cirhinlioğlu Zafer. Post-modern Çözülüş ve Sağlık. http://www.aku.edu.tr/ aku/dosyayonetimi/sosyalbilens/dergi/V1/zcirhin.pdf

Cündioğlu Dücane. Zavallı Tıp, Bir Felsefesi Bile Yok! http://www.yenisafak.com/yazarlar/ducanecundioglu/zavalli-tip-bir-felsefesi-bile-yok-11286.

Cündioğlu Dücane. Hz. İnsan. Kapı Yayınları, İstanbul, 2010.

Dalkılıç Mehmet. “Ruh” Bir Gayb Problemi midir? http://isamveri.org/pdfdrg/ D122301/2004/2004_Dalkılıcım.pdf

Demirci Senai. Modern Tıbbın Ötesi. İkinci Baskı, İnsan Yayınları, 2000.

Dizdar Yavuz. Günümüz Tıbbına Samimi bir Eleştiri. Tıp bu Değil. İthaki Yayınları, 2012. Sh:261-274.

Dizdar Yavuz. Metin Münir’e Yoğurt Tutturtan Düşünce, Wall Street’i İşgal Ettiren Gerekçe. http://yavuzdizdar.com/metin-munire-yogurt-tutturtan-dusunce-wall-streeti-isgal-ettiren-gerekce/

Dorman Emre. Allah’a Öğretilen Din. http://www.emredorman.com/wp-content/uploads /2016 /03/ Allaha Öğretilen Din, sh: 359.

Dorman Emre. İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar. İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2011. http://allah.web.tr/wp-content/uploads/2011/04/İnsanlar-Uyurlar-Ölünce-Uyanırlar.pdf

Dorman Emre. Modern Bilim: “Tanrı Var”. İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2011. http://allah.web.tr/wp-content/uploads/2011/07/Modern-Bilim-Tanrı-Var-Dr.-Emre-Dorman. pdf

Efil Şahin. Din-Sağlık İlişkisinin İmkanı Sorunu: Din Felsefesine Mütevazı Bir Katkı. Emin Yayınları, Bursa, 2016.

Efil Şahin. Düşünce Tarihinde ve Modern Tıpta Ölümsüzlük Arayışı ve Eleştirisi. Beytulhikme 2016;6(1):265-86.

Elbek Osman. Tıp ve Felsefe, Toraks Dergisi 2007;8(2):130-3.

Elbek Osman. Hastalık ve Sağlık. Tıp bu Değil. İthaki Yayınları, 2012. Sh:186-217.

Erez Emek. Modern Tıp İnsan İçin Bir Devrim mi? http://blog.radikal.com.tr/felsefe/ modern-tip-insan-icin-bir-devrim-mi-13002

Görmüş İbrahim. İslamda Ruh ve Nefs. http://www.diyanettrabzonegitim.gov.tr/3donemtez /ibrahimgormus.do

Güntöre Sibel Öztürk. Tıp ve Felsefe. Nobel Kitabevi, Adana, 2005.

Hanoğlu Lütfü. Kognitif Nörobilim, Felsefe ve İlmü’n-nefs. http://www.sdplatform. com/Yazilar/Kose-Yazilari/201/Kognitif-norobilim-felsefe-ve-ilmun-nefs.aspx

Hopaç Mustafa. İbni Sina Tıp Felsefesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014;7(32):382-9.

Hulusi Ahmed. Ölüm Nedir? http://www.ahmedhulusi.org/tr/yazi/olum-nedir #ixzz3zi7FiJ8f

İslamoğlu Mustafa. “İnsan”a Dair. https://www.facebook.com/notes/tefsir-dersi-dinle/mustafa-islamoğlu-ile-insana-dair-söyleşi-bilge-adamlar-dergisi/498500433522981/

İslamoğlu Mustafa. Uyku İlahiyatı. http://www.mustafaislamoglu.com/ yazar_1022_32_uyku-ilahiyati-(1).html

Karadaş Cağfer. İslam Düşüncesinde Ahiret Hayatı. http://felsefe38.blogcu.com/islam-dusuncesinde-ahiret-hayati/1837558

Karaman Hayrettin. İnsanın Yaratılışı, Ruh ve İslam Medeniyeti. http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0003.htm

Karasakal Şaban. Kur’an’da Ruh Kavramı. The Journal of Academic Social Science Studies 2014; 28: 275-91.

Kaya Mahmut. Felsefe ve Ölüm Ötesi. http://eilahiyat.com/kitabiyyat/2208-felsefe-ve-ölüm-ötesi.html.

Kaya M. Cüneyt. Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû’nun Felsefe Tasavvuru ve Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi 2011;34:21-79.

Kılınç Sümeyra Merve. Geleneksel tıbbın şefkatinden modern tıbbın şiddetine. http://www.lacivertdergi.com/dosya/2016/01/04/geleneksel-tibbin-sefkatinden-modern-tibbin-siddetine.

Kıllıoğlu İsmail. Felsefe Tarihi. www.ilahiyatmeclisi.com.2015/08.

Korkmaz Arif. Tıp ve Din. Din Sosyolojisi El Kitabı, Ankara, 2012, sh: 307-66.

Marcum James A. Philosophia of Medicine. http://www.iep.utm.edu/medicine/

Merdin Saadettin. Evrim Teorisinin Mesail-i Kelama İntibakı Üzerine. http://www.saadettinmerdin.com/tez/209-209.html

Merdin Saadettin. İnsanın Ruh’u Var mıdır? http://www.saadettinmerdin.com/ genel/86-insanin-ruhu-var-midir.html

Merdin Saadettin. Rabbine Dönen Ruh mu Nefis mi? https://mehmetselvi.wordpress. com/2014/02/06/rabbine-donen-ruh-mu-nefis-mi-saadettin-merdin/

Nakajima Şafak. Bütüncül Ruhsal Sağlık. http://www.safaknakajima.com/ yazidetay.aspx?Id=97

Oruçhan Osman. Yanlış peygamber algısından olumsuz peygamber imajına: hadisleri

anlama ve yorumlamada bilimsel verileri kullanma konusuna eleştirel bir yaklaşım. International Journal of Science Culture and Sport 2015;4:19-36

Ovalı Fahri. Dünya Yolculuğu Hayat Üzerine Düşünceler. http://www.sdplatform.com /Yazilar/Kose-Yazilari/208/Dunya-yolculugu-Hayat-uzerine-dusunceler.aspx

Öktem Saadettin. Modern İnsan İhtiyarlamamak ve Ölümü Unutmak İstiyor. http://www.sdplatform.com/Soylesiler/41/ Modern-insan-ihtiyarlamamak-ve-olumu-unutmak-istiyor.aspx

Önal Mehmet. İslam Hikmet Anlayışına Dayalı bir Tıp Felsefesi Önerisi. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 2007;3:145-54.

Özcankaya Ramazan. Ruhun Mâhiyet ve Sıfatları. http://www.ihya.org/kavram/ kavramlar-ansiklopedisi/dt-6160.html

Özcankaya Ramazan. Modern Psikiyatrinin Açmazları ve Ruhun Varlığı. http://www.gonuldergisi.com/modern-psikiyatrinin-acmazlari-ve-ruhun-varligi-psikiyatrist-prof-dr-ramazan-ozcankaya.html

Özemre Ahmed Yüksel. Türkçe Kur’ân çevirilerinde “nefs-rûh”, “resûl-nebî”, “yakıyn-mevt” kelime çiftlerindeki kavram kargaşası. http://ozemre.com/türkçe-kur’ân-çevirilerinde-“nefs-rûh”-“resûl-nebî”-“yakıyn-mevt”-kelime-çiftlerindeki-kavram-kargaşası

Pamak Mehmet. İslam ve Batı Düşüncesinde İnsanın Tanımı. http://www.ilkav.org/web/makale-106-islam-ve-bati-dusuncesinde-insanin-tanimi.html

Rodopman Ahmet. Tıp Etik ve Felsefe. dusundurensozler.blogspot.com.tr/2008/02.

Sarsılmaz Arif. Alternatif Tıp ve Ahlâk. http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/ alternatif-tip-ve-ahlak.html

Sayar Kemal. Fıtrat. http://www.serbestiyet.com/yazarlar/kemal-sayar/fitrat-647098

Sayar Kemal. Güzel Ölme Sanatı. http://www.sdplatform.com/Dergi/893/Guzel-olme-sanati.aspx

Sayar Kemal. Küreselleşmenin Psikolojik Boyutları. Yeni Symposium 2001;39:79-94.

Sayar Kemal. Modern Tıp ve Ölümün Sekülarizasyonu. http://www.serbestiyet.com/ Yazarlar/modern-tip-ve-olumun-sekularizasyonu-165763.

Sayar Kemal. Yavaşla. Timaş Yayınları, İstanbul, 2015

Schroeder Gerald L. Tanrının Saklı Yüzü (Çev: Ergenç Ahmet). Birinci Baskı, Gelenek Yayıncılık, 2003.

Szasz Thomas S, Hollander Marc H. A Contribution to the Philosophy of Medicine: The Basic Models of the Doctor-Patient Relationship. http://conovers.org/ftp/The-Basic-Models-of-the-Doctor-Patient-Relationship.pdf

Şahin İdris. Kadim Tıp Geleneğinde Tıbb-ı Nebevi’nin Yeri. http://www.kuranihayat.com/kadim-tip-geleneginde-tibb-i-nebevinin-yeri_d87.html.

Şişman Nazife. Yeni İnsan: Kaderle Tasarım Arasında. Timaş Yayınları, İstanbul, 2012.

Tan Akif. İslam Coğrafyasında Evrim Teorisi. http://www.sdplatform.com/ Yazilar/Kose-Yazilari/233/Islam-cografyasinda-evrim-teorisi.aspx

Tarhan Nevzat. Elektromanyetik Enerji ve Ruh. http://www.okyanusum.com makale/elektromanyetik-enerji-ve-ruh.

Tarhan Nevzat. Beynin Ruhani Yanı. http://www.e-psikiyatri.com/beynin-ruhani-yani-58816

Tarhan Nevzat. İnsan Ölecegini Bilen Tek Canlı. http://www.nevzattarhan.com/insan-olecegini-bilen-tek-canli.html

Tarhan Nevzat. Yaşlılık ve İnanç. http://www.rehberim.net/forum/felsefe-sosyoloji-psikoloji-374/121026-yaslilik-ve-inanc-prof-dr-nevzat-tarhan.html

Taslaman Caner. Beden Ruh Dualizmine Teolojik Agnostik Tavır. http://www.canertaslaman.com/2011/09/beden-ruh-dualizmine-teolojik-agnostik-tavir/

Tebet Mehmet. Çevremizdeki Acıkmış Ruhları Doyuralım. http://www.haber7.com/ yazarlar/mehmet-teber/746221-cevremizdeki-acikmis-ruhlari-doyuralim

Tosam Mbih Jerome. The Role of Philosophy in Modern Medicine. Open Journal of Philosophy 2014;4(1):75-84.

Ünal İsmail Hakkı. Hz. Muhammed ve tıp. Diyanet İlmi Dergi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav). Özel Sayı. 2. Baskı, Ankara, 2003, sh: 181-190.

Weatherall DJ. Philosophy for Medicine. Journal of Royal Society of Medicine 2004;97(8):403-5.

Yatkın Kerim. Ruh ve Ölüm. https://kevkebi.wordpress.com/2009/12/07/ruh-ve-olum/

Yavuz Yusuf Şevki. Berzah Alemi Ders Notu. www.ti-entertainment.com /…/kelam_ders_notlari_ve_dia_maddeleri.do

Yavuzer Haluk. Üçüncü Bahar: Yaşlılık, Bilgelik ve Ölüm. http://www.sdplatform. com/Dergi/885/Ucuncu-bahar-Yaslilik-bilgelik-ve-olum.aspx

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s