Tıbbi Konular

Cildiye Vizitleri

İlk Vizit: Tanışma

İkinci Vizit: Uyum

Üçüncü Vizit: Giriş

Dördüncü Vizit: Giriş’e Devam

Beşinci Vizit: Giriş’in Sonu

Altıncı Vizit: Ferfene

Yedinci Vizit: Galât-ı Meşhur

Sekizinci Vizit: Hürrem Sultan

Dokuzuncu Vizit: Nal ve Mıh

Onuncu Vizit: Selülit

Onbirinci Vizit: Tüp Neresinden Sıkılır?

Onikinci Vizit: Soba Niye Taşın Üstünde?

Onüçüncü Vizit: Mazmaza i İstinşak

Ondördüncü Vizit: Atenue

Onbeşinci Vizit: Acer Testi

Onaltıncı Vizit: Sifilus

Onyedinci Vizit: Sakınan Göze Çöp Batar

Onsekizinci Vizit: Kehle-i İkbal

Ondokuzuncu Vizit: İnsan Bu, Kuş Misali!

Yirminci Vizit: Battal Gâzî’nin Mezârı

Çeşitli

Cildiye mi-Deri Hastalıkları mı-Dermatoloji mi-Kozmetoloji mi?

Üç Behçet

Doktor Şiirleri

Tohdur Beğ!

Dohtor Bey!

Behiç’ten Doktor Bey’e!

Memmet Emmi Doktorda!

Söyle Be Doktor!

Şifa Olur Doktorlar!

Bir Çare Doktor!

Hayatlar Emanet Doktor Eline!

Bulun Doktor Bey!

Doktorlar!

Doktor Bey! -1-

Doktor Bey! -2-

Doktor Bey! -3-

Doktor Bey! -4-

Doktor Bey! -5-

Doktor Bey! -6-

Doktor Bey! -7-

Doktor Bey! -8-

Doktor Bey! -9-

Doktor Bey! -10-

Doktor! -1

Doktor! -2